Job ved University of Tokyo

Center for Research and Development of Higher Education ved University of Tokyo søger en adjunkt eller lektor til at lede et nyt projekt, der har til fomål at udbygge engelskmedierede pædagogiske færdigheder blandt undervisere på universitetet. Stillingen er på fuld tid og løber over 3 år med mulighed for forlængelse op til 5 år.

Ansøgeren skal være ph.d. og have ekstensiv viden inden for videregående uddannelser, både i Japan og i udlandet. Ansøgeren skal desuden have betydelig undervisningserfaring og tale engelsk på modersmålsniveau.

Ansøgningsfrist: 16. marts 2016

Tiltrædelse: Snarest muligt efter 1. april 2016

Læs mere

Tilbage til oversigten