ICED 2016: Pre-conference workshop

Komitteen for ICED 2016 indkalder ansøgninger til en halvdags præ-konferenceworkshop, som afholdes d. 22. november 2016 ved Breakwater Lodge, V&A Waterfront, Cape Town. Ansøgningerne skal indeholde en beskrivelse af målet, indholdet og udkommet af workshoppen på 250-300 ord. Bidragene er ikke begrænset af konferencens tema. Ansøgningen skal sendes direkte på mail til James Garraway senest d. 25. april 2016. 

Tilbage til oversigten