Gå hjem-møder om studieintensitet

Studieintensitet er en vigtig indikator for de studerendes motivation. En motiveret studerende vil typisk studere mere og have et større læringsudbytte. Nyt katalog fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sætter spot på greb og metoder, som uddannelsesinstitutionerne kan bruge for at styrke studieintensiteten.
I kataloget præsenteres ni cases med indsatser, som alle har haft til formål at øge de studerendes studieintensitet.

EVA afholder gratis gå-hjem-møder i både København (d. 3. maj) og Århus (d. 10.maj), hvor du bl.a. kan møde professor Lars Ulriksen fra Institut for Naturfagenes Didatik, der vil præsentere de foreløbige resultater af et forskningsprojekt om studerendes tidsforbrug på fem uddannelser på Københavns Universitet. EVA deltager også på DUN-konferencen i maj, hvor de afholder en workshop om emnet.

Link ArrowLæs mere

 

 

Tilbage til oversigten