Fremtidsreformen bliver lempet

Med den nye lov ophæves en række centrale regler, så uddannelsesinstitutionerne får mere frihed til selv at fastsætte reglerne. Blandt andet afskaffes det centrale krav for universiteterne om obligatorisk tilmelding til fag og prøver. Den nye reform giver også universiteterne mere fleksibilitet til at tilrettelægge uddannelserne i forhold til de konkrete udfordringer og behov.

Som noget nyt får universiteterne samtidigt mulighed for at fastsætte forskellige karakterkrav for ansøgere, der optages i henholdsvis kvote 1 og 2, og reformen er ændret, så der er mindre bureaukrati mens målet forbliver det samme, nemlig at nedbringe de lange studietider.

Læs mere

Tilbage til oversigten