EU-rapport om gennemførelse og frafald

Som et led i EUs 2020-strategi på uddannelsesområdet har EU-kommissionen fået udarbejdet et studie, der undersøger, hvordan EU-landene sikrer gennemførelsen på de videregående uddannelser. Studiet viser, at studiesucces måles forskelligt på tværs af Europa, og at de politiske beslutningstagere på nationalt og institutionelt plan anvender forskellige foranstaltninger til at forbedre gennemførelsen og reducere frafaldet på de videregående uddannelser. Studiet indikerer samtidig, at de EU-lande, der har eksplicitte målsætninger og politikker på området, også har størst succes med at reducere frafaldet og øge gennemførelsen.

Link ArrowLæs rapporten

Tilbage til oversigten