DUT: Udskiftning i redaktionen

Sofie Kobayashi (KU) og Julie Borup Jensen (AAU) har valgt at stoppe som medredaktører på Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift i løbet af efteråret 2018. Både Sofie og Julie har været med i redaktionen siden begyndelsen af 2015, og de har begge ydet et stort bidrag til tidsskriftets drift og udvikling. Ud over at være redaktører for talrige artikler gennem de seneste 3 år, har Julie og Sofie begge bidraget til processen med at indføre en ensartet redaktionel linje. Ligeledes har de bidraget til at definere og implementere tidsskriftets genrer og bedømmelseskriterier.

Nye redaktører er allerede trådt i Sofie og Julies sted.

Læs mere om DUT

Tilbage til oversigten