DUT 22 er udkommet

Forårets udgave af DUT indeholder følgende artikler:

Link Arrow Hvordan begrunder undervisere forelæsninger? Et interviewstudie med undervisere fra to fagmiljøer
Af Anna Bager-Elsborg

Link Arrow Læring i modvind: Hvordan forbedrer man de studerendes præstation i fag, som de typisk opfatter som svære og kedelige? 
Af 
Carina Saxlund Bischoff

Link Arrow Afmystificering af forskning: Et studenterperspektiv på et praktisk møde med forskerverdenen
Af 
Maia Ebsen, Sophie Therese Burisch og Sandra Thomas

Link Arrow Informationskompetente studieledere – om sammenhænge mellem studielederes brug af videnskilder og deres ledelsestilgange
Af 
Thomas Harboe, Camilla Østerberg Rump, Jette Hyldegård og Jesper Bruun

Link Arrow Retoriske strategier som led i mere effektiv vejledning 
Af 
Helle Hvass og Stine Heger

Link Arrow Når der eksamineres mundtligt – eksaminators rolle og indhentning af bedømmelsesgrundlag i sundhedsuddannelser
Af 
Thomas Würtz Jensen, Winnie Westergaard Høgsaa, Carsten Nielsen

Link Arrow Udvikling af studerendes akademiske skrivekompetencer – en model for en indsats på fakultetsniveau
Af 
Tine Wirenfeldt Jensen, Gina Bay og Per Andersen

Link Arrow Ph.d.-vejlederkurser i Danmark: Status på indhold og diskussion af kvalitet
Af 
Sofie Kobayashi, Mirjam Godskesen og Gitte Wichmann-Hansen

Link Arrow Hvordan bedømmes undervisningskompetencer ved ansættelse af videnskabeligt personale ved universitetet?
Af 
Sofie Kobayashi, Nana Quistgaard og Camilla Østerberg Rump

Link Arrow Undervisning i engelsksprogede uddannelser er ikke kun et spørgsmål om sprog – det er først og sidst undervisning
Af 
Karen M. Lauridsen og Ole Lauridsen

Link Arrow Risikonavigation i fremdriftsstormen – når studerende oversætter fremdriftsreformen ud fra nye risikologikker
Af 
Laura Louise Sarauw og Simon Madsen

Link Arrow Aktiv undervisning: ’Flipped’ undervisning i bærende konstruktioner og arkitektur
Af 
Mirnes Tulic og Jesper Thøger Christensen

Link Arrow Læringsportfolio som individuelt refleksionsrum i kollektiv læring
Af 
Frederikke Winther

Link Arrow Anmeldelse: Fra studie til arbejdsliv
Af 
Henriette Tolstrup Holmegaard

Læs den samlede udgave Link Arrow her

Tilbage til oversigten