Call for Papers DUT24

Temanummer om ’Studerende som medskabere i undervisning og forskning’

For Call for Papers in English click Link Arrow here

Deadline for indsendelse af manuskript: 26. august 2017.

Årets DUN-konference 2017 kredser om involvering af studerende i undervisning og forskning. International forskning viser, at de studerendes indflydelse på undervisningen er af afgørende betydning for deres engagement, arbejdsindsats og læring. Med denne viden in mente er der ved flere uddannelser i Danmark og internationalt tiltagende fokus på læringsformer, hvor studerende på forskellig vis inddrages som såkaldte medskabere (engelsk: co-creators) i undervisningen og i uddannelsesproces som helhed. Øget fokus på Peer Feedback, Peer Assessment, Learner Led Teaching og Students as Partners er eksempler på denne udvikling. At inddrage studerende i højere grad i undervisningen betyder et øget fokus på læring som samskabt mellem undervisere og studerende i forskning og i praksis.

I forlængelse af konferencen indkalder Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (DUT) bidrag til tidsskriftets 24. udgave.

Bidrag kunne fx tage udgangspunkt i spørgsmål som:

  • Hvad fortæller den internationale forskning sammenfattende om studerende som medskabere i undervisning og forskning?
  • Hvilke fordele og hvilke problemer opstår, når studerende drages dybt ind i arbejdet med undervisning og forskning?
  • På hvilke måder inviterer man bedst de studerende med ind i undervisnings- og forskningsfællesskaber

 
Artikler uden for temaet ligeledes er meget velkomne og vil blive trykt i DUT 24 såfremt de opfylder almindelige kriterier.

Om Dansk Universitetspædagogisk Tidskrift
Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (DUT) er Danmarks eneste tidsskrift om undervisning og læring på universiteterne. Det udkommer to gange om året, og indeholder både peer reviewede (ranking BFI 1) og ikke-peer-reviewede artikler.

Information om artikelgenrer, indsendelse af manuskripter, formalia, bedømmelseskriterier og -processer er tilgængeligeLink Arrow her

Tilbage til oversigten