Både DUN’s tidligere og nuværende formand i udvalg om karakterskalaen

I forlængelse af den debat, der har været om karakterskalaen, har Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet nedsat en ekspertgruppe, som skal formulere anbefalinger med hensyn til om der skal ske ændringer. Blandt de  14 medlemmer af gruppen sidder både DUN’s tidligere formand Hanne Leth Andersen, og den nuværende formand, Lars Ulriksen.

Gruppen har begyndt sit arbejde midt i april 2020 og skal afslutte sit arbejde til september 2020. Formand for gruppen er tidligere rektor for KVL og CBS, Per Holten-Andersen.

Man kan læse mere om gruppen og dens kommissorium her.

Tilbage til oversigten