Artikel i tidsskriftet MONA

mona Matematik- og Naturfagsdidaktik

"Hvad sker der med vores uddannelser? - Læringsmæssige konsekvenser af karakterer"

Forfattere: Lars Ulriksen, formand for DUN, og Hanne Leth Andersen, tidligere formand for DUN

I denne artikel analyseres effekterne af karakterer og karaktergennemsnit som optagelseskrav til de gymnasiale og de videregående uddannelser. Karakterniveauet kan bruges til at forudsige succes i det videre uddannelsesforløb, men frafald, gennemførelse og anvendelse af uddannelse handler også om meget andet, herunder social og kulturel integration på uddannelsen. Hertil kommer at en stigende fokusering på karakterer viser sig at have omfattende læringsmæssige konsekvenser. Målet med artiklen er at undersøge om en tilsyneladende simpel og tilforladelig indikator som karakterer som optagelseskrav er med til at ændre grundlæggende på det danske uddannelsessystem og vores tilgang til undervisning og læring.

Læs artiklen

Tilbage til oversigten