Call for Papers DUT 21

DUT indkalder hermed bidrag til et temanummer med titlen ”Universitetspædagogikum og
udvikling af undervisning - deltagerprojekter og underviserperspektiver”. 

I tilknytning til pædagogikum udvikler mange deltagere deres undervisning, og mange
projekter, rapporter og portfolier skrevet i forbindelse med universitetspædagogikum
indeholder nye og interessante universitetspædagogiske tiltag og refleksioner. Meget af det,
der produceres i forbindelse med pædagogikum, fortjener at blive læst af mange andre
undervisere, nye som gamle. Vi indbyder i dette nummer deltagere og tidligere deltagere på
landets universitetspædagogikumkurser til at bidrage med en artikel om deres eget projekt med undervisningsudvikling.

Link Arrow Læs den fulde CfP 

Deadline for indsendelse af artikler er d. 26. februar 2016.

Artikler oploades i DUTs artikelsystem: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/dut/about/submissions.

Tilbage til oversigten