Åbent SIG-møde: Online seminar i Læring i Laboratorie- og Feltarbejde

Undervisning og læring i lab og felt - erfaringer fra COVID-19


Dato
: 16. september 2020, kl. 13:00-16:00

Sted: Online møde i Zoom - tilmeldte deltagere vil senere få tilsendt et adgangslink til seminaret

Tilmeldingsfrist: 2. september 2020

Info og tilmelding: Link Arrow Her 

Arrangementet er gratis og for alle med interesse i den didaktiske udvikling af laboratorie- og feltarbejde i undervisningen på de videregående uddannelser.

COVID-19 har i sagens natur været et benspænd for afholdelse af laboratorie- og feltundervisning. Mange undervisere har gjort nye erfaringer med bl.a. virtuel, asynkron undervisning og med studerendes arbejde med data på nye måder, der kan inspirere fremadrettet.
Seminaret vil danne ramme om deling af disse erfaringer og om diskussioner af retning i det fortsatte arbejde med udvikling og forskning inden for laboratorie- og felt-undervisning på de videregående uddannelser.


Program:

13.00

Introduktion: Dagens program

Birgitte Lund Nielsen, forskningskonsulent og Rikke Frølich Hougaard, specialkonsulent, Science and Technology Learning Lab, Aarhus Universitet

13.05

Empirisk arbejde bag en skærm?!

Frederik Voetmann Christiansen, lektor, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Af al den undervisning, der måtte omlægges i forbindelse med COVID-19-krisen, er de studerendes empiriske arbejde (laboratoriearbejdet og feltarbejdet) måske den del, der har været ramt hårdest – netop fordi den empiriske undervisning har materielle, spatiale og færdighedsmæssige dimensioner, der kun vanskeligt lader sig oversætte til virtuelle former. I oplægget drøftes de forskellige typer målsætninger for laboratorieundervisningen, og hvordan forskellige strategier for online undervisning måske – trods alt – kan imødekomme nogle af dem. Oplægget vil også berøre situationen for laboratorieundervisningen i efterårssemesteret, hvor vilkårene og udfordringerne for undervisningen er meget anderledes end i foråret.

13.20

Når lab pludseling lukker - de studerendes perspektiv

Laura Teinholt Finne, ph.d.-studerende, Institut for Farmaci, Københavns Universitet

Hvad sker der, og hvilke problemer og potentialer dukker op, når undervisningslaboratoriet sammen med resten af universitet må lukke ned pga. corona? Gennem interviews med farmacistuderende har jeg undersøgt, hvordan de studerende har oplevet nedlukningen og omlægningen til online undervisning. Jeg har især haft fokus på deres oplevelse af laboratoriekurset Farmaceutisk Analytisk Kemi. Jeg vil dele både gode og dårlige oplevelser, de studerende har haft i forbindelse med omlægningen af undervisningen.

13.45

Pause

13.55

Teaching 'Introduction to Organic Chemistry' during the COVID-19 lockdown at Roskilde University

Biljana Mojsoska, adjunkt, Institut for Naturvidenskab og Miljø og Center for Virtuelle Læringsteknologier, Roskilde Universitet

With the COVID-19 lockdown the ‘Introduction to Organic Chemistry’ course was transformed into a fully online emergency teaching format that consisted of an array of different activities: traditional video lectures, focused video lectures, online problem solving and continued reflection in collaborative boards (Padlet). The practical part of the course, that involved laboratory work, was carried out in a simulated format in a mix of lab manual, corresponding videos, access to data, report assessment and synchronous Q&A. This presentation will reflect on how the experiences from the COVID-19 emergency teaching may influence the future teaching practice of the course.

14.20

Erfaringer med onlineundervisning: Underviserperspektiv

Rikke Frølich Hougaard, specialkonsulent, Birgitte Lund Nielsen, forskningskonsulent, Science and Technology Learning Lab og Magdalena Pyrtz, Institut for Molekylærbiologi, Aarhus Universitet

Oplægget samler op på tværs af en række udvalgte cases med online undervisning (bl.a. dyreforsøg og online ekskursion) på Aarhus Universitet og bidrager med et fremadrettet perspektiv: Hvordan ser underviserne mulighederne for at lære af erfaringerne?

14.45

Pause

14.55

Videooplæg

Lene Møller Madsen, lektor og Jonas Tarp Jørgensen, ph.d. studerende, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Oplægget handler om erfaringer fra et online didaktik-kursus for kommende gymnasielærere - et undersøgelsesbaseret (6F) forløb om den termohaline cirkulation, hvor de studerende skulle teste hypoteser og udvikle forklaringsmodeller i Zoom, og hvor de studerende derefter underviste hinanden.

15.10

Breakout-session: Diskussion på tværs af oplæg

Faciliteres af Birgitte Lund Nielsen, forskningskonsulent og Rikke Frølich Hougaard, specialkonsulent, Science and Technology Learning Lab, Aarhus Universitet

15.35

Opsamling på breakout-session og SIGen fremadrettet: Muligheder ift. LAB og FELT 

Birgitte Lund Nielsen, forskningskonsulent, Rikke Frølich Hougaard, specialkonsulent, Science and Technology Learning Lab, Aarhus Universitet og Frederik Voetmann Christiansen, lektor, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

15.50

Planlægning af næste SIG-møde

Fælles afslutning

16.00

Tak for i dag


Hvis du er interesseret i at vide mere om arrangementet eller har forslag til gode cases til programmet, kan du kontakte Ida Rasmussen på mail Link Arrow iqlab@sund.ku.dk

Hent invitation

Tilbage til oversigten