Åbent møde i SIG'en Førsteårspædagogik: Faglige introforløb og studerendes læringsrefleksioner

Tema: Faglige introforløb og studerendes læringsrefleksioner

Dato: 25. marts 2019, kl. 11.00-15.30

Sted: Lokale 42.2-37, Link Arrow Roskilde Universitet, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

Tilmeldingsfrist: 13. marts 2019

Tilmelding: Link Arrow inm-admsupport@ruc.dk 
Kommer du i bil, skal du ved tilmeldingen tilkendegive dette, så vil du få tilsendt en parkeringstilladelse, som skal ligge i forruden af bilen.

Mødet er åbent for alle.

Vil du være medlem af SIG'en
Hvis du ikke er på medlemslisten, men fremadrettet ønsker at være en del af netværket, kan du tilmelde dig ved at skrive til netværkskoordinator Pernille Maj Svendsen påLink Arrow psv@au.dk. Husk at oplyse dit navn, din institution og mailadresse. 
Du kan læse mere om netværket Link Arrow her
Medlemskab af en SIG kræver, at du samtidig er medlem af Dansk Universitetspædagogisk Netværk, DUN. Link Arrow Tilmelding til DUN.

Program:
Programmet fokuserer på faglige introforløb og studerendes læringsrefleksioner, som ligger tematisk i forlængelse af netværkets temadag om det gode introforløb (Aarhus, 28. november 2018). Oplæggene tager udgangspunkt i praksis og erfaringer fra den humanistiske bacheloruddannelse på Roskilde Universitet, men udfordringerne er generelle. Den relative brede rekruttering med mange studerende uden akademisk baggrund, socialiseret i en præstationsorienteret og målstyret læringskultur i gymnasiet møder universitets forventninger om selvstændighed og reelt ansvar for egen læring, i en livsfase hvor de flytter hjemmefra og skal tage vare på sig selv med egne og samfundsmæssige forventninger om succes og rigtige valg. Det kræver en hensigtsmæssig og gennemtænkt stilladsering.

11.00-11.10

Velkommen

Introduktion til dagens tematikker med brobygning til temadagen i Aarhus
om det gode introforløb. 

Oplæg ved ekstern lektor Carsten Tage Nielsen, Roskilde Universitet

11.10-11.35

Arbejdet med førsteårsstrategier på den humanistiske bacheloruddannelse – baggrund
og visioner 

Oplæg ved studieleder, lektor Niels Møller Nielsen, Roskilde Universitet

11.35-12.35

Pædagogiske forsøg med integrerede faglige introforløb

Oplæg og diskussion ved lektor Allan Westerling og professor mso Jakob Egholm Feldt, Roskilde Universitet

12.35-13.15

Frokost - sandwich og vand

Oplys gerne ved tilmelding hvis du har særlige fødevarepræferencer

13.15-14.30

Studerendes læringsrefleksioner

Oplæg og workshop ved Carsten Tage Nielsen, Roskilde Universitet 

Der er bred konsensus om, at det er nyttigt for studerende at reflektere over
egne læreprocesser og læring, og vi bruger rigtig mange ressourcer på at evaluere mv., men hvordan stiller vi ’de gode spørgsmål’, som reelt sætter læringsrefleksioner i gang hos de studerende, og som hjælper og kvalificerer dem i forhold til deres studiepraksis? Vi vil med workshoppen gerne anlægge et konkret og praktisk perspektiv og opfordrer derfor alle deltagerne til at tage eksempler med hjemmefra på aktiviteter og resultater, som relaterer sig til studerendes arbejde med egne læreprocesser og læring. Vi deler jer op i mindre grupper med henblik på erfaringsudveksling og idéudvikling og afslutter med opsamling i plenum.

14.30-14.45

Kaffe/Te og kage

14.45-15.30

Netværkspunkter 

Ved netværkskoordinator Pernille Maj Svendsen, Aarhus Universitet

 

 

Tilbage til oversigten