Forfattervejledning

Indsendelser

Gå til login    eller    Gå til 'Ny bruger'?

på Tidsskrift.dk for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Manuskriptet er afleveret i en af DUT-skabelonerne i en Wordfil.
 • Forfattere har i manuskriptet angivet, om de ønsker artiklen angivet som en videnskabelig, en faglig artikel eller en DUT Guide.
 • Titlen er maksimalt 100 tegn lang (inklusive mellemrum).
 • Manuskriptet er forsynet med et abstrakt på maksimalt 150 ord.
 • Manuskriptet er forsynet med sidetal.
 • Manuskriptet er forsynet med Link Arrow linjenumre.
 • Manuskriptlængde max 7000 ord (ekskl. referencer).
 • Tabeller, figurer og illustrationer er sat ind i selve artiklen.
  Det påhviler artiklens forfatter at undersøge spørgsmål om ophavsret til illustrationer fremstillet af andre og evt. indhente tilladelse til brug.
 • Manuskriptet er anonymiseret:
  (a) at forfatteroplysninger ikke fremgår af manuskriptet
  (b) at referencer til egne publikationer er anonymiseret
  (c) at omtale af specifikke steder og uddannelser er anonymiseret.
 • Referencer og litteraturlisten følger APA-systemet.
 • Alles forfatteroplysninger er opdateret i OJS.

Retningslinjer for forfattere

Her finder du kriterierne for de forkellige artikeltyper

Oplysninger om copyright

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.