Forfattervejledning

Indsendelser

Gå til login    eller    Gå til 'Ny bruger?'

på Tidsskrift.dk for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Manuskriptet er anonymiseret:
  (a) at forfatteroplysninger ikke fremgår af manuskriptet
  (b) at referencer til egne publikationer er anonymiseret
  (c) at omtale af specifikke steder og uddannelser er anonymiseret.
 • Manuskriptet er ikke længere end 7000 ord (litteraturliste tæller ikke med).
 • Titlen er maksimalt 100 tegn lang (inklusive mellemrum).
 • Manuskriptet er forsynet med et abstrakt på maksimalt 150 ord.
 • Forfattere har i manuskriptet angivet, om de ønsker artiklen angivet som en videnskabelig eller en faglig artikel.
 • Manuskriptet er afleveret i en Wordfil.
 • Overskrifter er markeret med fed skrift og underoverskrifter er markeret med kursiv.
 • Manuskriptet er forsynet med sidetal
 • Manuskriptet er forsynet med  Link Arrow linjenumre
 • Tabeller, figurer og illustrationer er sat ind i selve artiklen. (Digitale billeder skal være i en opløsning på min. 300 dpi og uploades som supplerende fil i enten tiff-, eps-fil eller komprimeret jpg-fil. Det påhviler artiklens forfatter at undersøge spørgsmål om ophavsret til illustrationer fremstillet af andre og evt. indhente tilladelse til brug.)
 • Referencer og litteraturlisten følger APA-systemet.
 • Alles forfatteroplysninger er opdateret i OJS

Retningslinjer for forfattere

Link Arrow Her finder du kriterierne for de forkellige artikeltyper.

Oplysninger om copyright

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.