Videnskabelige  og faglige artikler

Videnskabelige og faglige artikler bedømmes efter et sæt af kriterier, som er vedtaget af redaktionen.

Læs bedømmelseskriterierne for videnskabelige artikler

Læs bedømmelseskriterierne for faglige artikler


Formidlende artikler
Formidlende artikler vurderes, i modsætning til de faglige og videnskabelige artikler, ud fra et individuelt skøn.