Jeg er gjort opmærksom på, at manuskriptet skal genindleveres, hvis retningslinjerne nedenfor ikke er fulgt. Kontakt ansvarshavende redaktør, hvis du er i tvivl.

Jeg bekræfter, at:

 1. Manuskriptet er anonymiseret. Dette indebærer, at:

  a) forfatteroplysninger ikke fremgår af manuskriptet
  b) referencer til egne publikationer er anonymiseret 
  c) omtale af specifikke steder og uddannelser er anonymiseret 
  d) filens Link Arrow metadata er slettet

 2. Manuskriptet er ikke længere end 7.000 ord (litteraturliste tæller ikke med).

 3. Titlen er maksimalt 100 tegn lang (inklusive mellemrum).

 4. Manuskriptet er afleveret i en Wordfil.

 5. Overskrifter er markeret med fed skrift og underoverskrifter er markeret med kursiv.

 6. Manuskriptet er forsynet med sidetal.

 7. Manuskriptet er forsynet med Link Arrow linjenumre.

 8. Tabeller, figurer og illustrationer er sat ind i selve artiklen. (Digitale billeder skal være i en opløsning på min. 300 dpi og uploades som supplerende fil i enten tiff-, eps-fil eller komprimeret jpg-fil. Det påhviler artiklens forfatter at undersøge spørgsmål om ophavsret til illustrationer fremstillet af andre og evt. indhente tilladelse til brug.)

 9. Referencer og litteraturlisten følger Link Arrow APA-systemet.