Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift arbejder med tre artikelgenrer: Videnskabelige artikler, faglige artikler og formidlende artikler. Videnskabelige artikler undergår peer review og er BFI-givende. De faglige artikler undergår også peer review (men forfattere gøres opmærksom på, at disse artikler ikke er BFI-givende). Formidlende artikler vurderes alene af redaktionen.

Genrerne, som er beskrevet herunder, skal ikke nødvendigvis opfattes som gensidigt udelukkende kasser. Derfor kan derfor være tilfælde, hvor en artikel vil være i en gråzone mellem genrer. Kontakt redaktionen, hvis du er i tvivl.

Det er vigtigt, at forfatteren i forvejen angiver, hvilken genre artiklen tilhører.  

Videnskabelige artikler

En videnskabelig artikel er en dokumentation af en undersøgelse, som på baggrund af et systematisk undersøgelsesdesign bidrager med ny viden til den universitetspædagogiske forskning, teoretisk og/eller empirisk. For denne type artikler lægger redaktionen særlig vægt på, at forfatteren beskriver den allerede tilgængelige teori og forskning på området, og der lægges ligeledes vægt på, at forfatteren argumenterer for sit bidrag. Bidragets størrelse er dog underordnet. Ved at klikke på linket, kan du læse mere om Link Arrow kriterierne for videnskabelige kriterier

Eksempler på, hvad videnskabelige artikler i DUT typisk kan beskrive:

  • Case (teoretisk og metodisk forankret)
  • Empirisk undersøgelse
  • Teoretisk undersøgelse/argumentation
  • En analytisk forskningsoversigt
  • Resultatformidling fra undersøgelser og projekter

 

Faglige artikler

En faglig artikel er i bredeste forstand en dokumentation af løsningen på et praktisk problem, der vedrører universitetspædagogisk praksis. For denne type artikler lægger redaktionen særlig vægt på, at forfatteren detaljeret beskriver konteksten såvel som de tiltag, der er blevet gjort. Redaktionen lægger ydermere vægt på, at tiltaget eller udviklingsprojektet har en originalitet, der gør, at andre kan lade sig inspirere og tage ved lære. Redaktionen opfordrer til, at forfattere til faglige artikler gør sig bekendt med de Link Arrow kriterier for faglige artikler, som bliver anvendt i review-processen. 

Eksempler på, hvad faglige artikler i DUT typisk kan beskrive:

  • Et konkret udviklingsprojekt
  • Udvikling af undervisning, læremidler, projekter
  • Case (i undervisning, eksamen, vejledning m.m.)
  • Resultatformidling fra undersøgelser og projekter

Faglige artikler undergår også peer-review, men redaktionen gør udtrykkeligt opmærksom på, at faglige artikler ikke er point-givende, hvad angår BFI.

Formidlende artikler

DUT bringer gerne mindre indlæg i form af små artikler. Kontakt redaktionen for nærmere information.