Få en artikel med i DUT

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift tager løbende imod artikler

Læs mere om processen i sidemenuen til venstre. Her kan du også læse om de tre artikelgenrer (videnskabelige, faglige og formidlende), og du kan læse om bedømmelseskriterier og reviewprocessen. 

Hvis du  vil indsende en artikel til DUT, kan du læse i menupunktet Link Arrow Send ind, om hvordan man gør.

Kim Jesper Herrmann

Kontakt for nærmere information

Kim Jesper Herrmann
Ansvarshavende redaktør
E-mail: kh@au.dk
Tlf.: 8716 4737