Dansk Forskning

DUNs forskningsside giver et indblik i dansk universitetspædagogisk forskning ved en oplistning af forskningspublikationer udarbejdet af danske forskere og/eller i Danmark inden for de seneste fem år.

Listerne er ikke udtømmende, men fungerer som et samlet udstillingsvindue, der illustrerer bredden af det danske universitetspædagogiske felt og eksemplificerer dette gennem konkrete publikationer.

Publikationerne er inddelt i tre overordnede temaer:

  • Læring og undervisning
  • Studiestart, studiemiljø og studerendes oplevelser
  • Kompetenceudvikling af undervisere og studieledere

Publikationer, der opererer på tværs af temaer, er listet under publikationens primære fokus. 

Hvis du har kendskab til, eller ligger inde med, dansk universitetspædagogisk forskning udgivet fra 1. januar 2013 og frem, som ikke allerede fremgår på listen, er du meget velkommen til at sende dette til dun@dun-net.dk.