Kollegasparring i universitetsverdenen

Formål

Vi ønsker i dette netværk at vidensdele og skabe nye indsigter om kollegial sparring.  Mange universitetsansatte har været, er eller skal i berøring med kollegial sparring, så i denne SIG ønsker vi at arbejde med og undersøge, hvad tidligere erfaringer har været, hvad den nyeste forskning viser og hvordan det praktiseres i dag.  Vi ønsker et forum, hvor vi sammen kan debattere muligheder og barrierer ved kollegial sparring samt gøde jorden for samarbejde om kollegial sparring på tværs af universiteterne.

Aktiviteter

Gruppen mødes ca. 2 gange årligt og vil på sigt invitere til workshops og temadage for ansatte ved universiteterne. Derudover er gruppen et vidensforum, hvor nyeste viden og erfaringer kan hentes af DUNs medlemmer.

Christina Juul Jensen

Kontakt for nærmere information

Christina Juul Jensen
Ansvarlig for SIGs
E-mail: cjj@samf.ku.dk
Tlf.: 3532 4538