SIGs - Special Interest Groups

Banner

Special Interest Groups (SIGs)

                         Netværk for universitetspædagogisk videndeling og -udvikling

 

SIGs under DUN

En SIG er for jer, der deler et universitetspædagogisk interessefelt med tætte kolleger eller kolleger fra andre universiteter, og som ønsker et forum for jeres samarbejde og interessefællesskab.

SIGs opstår som interessefællesskaber. I disse interessefællesskaber er omdrejningspunktet temaer under emnet universitetspædagogik. Det er ikke forskningsgrupper, men derimod praksis- og erfaringsgrupper, hvor forskning kan være en del af samarbejdet. Samarbejdet i en SIG kan variere afhængigt af gruppens størrelse, emne og formål – det er op til jer, hvordan jeres samarbejde i gruppen skal være.

I dag findes der allerede netværksgrupper om bl.a. e-læring, internationalisering, ph.d.-vejledning, studieledelse, kollegasparring, innovations- og entreprenørskabspædagogik samt uddannelsesforskning, som du kan deltage i. Du finder dem under fanerne her på hjemmesiden.

Som en SIG kan I skabe en fælles forankring eller et vindue ud til verden, hvor I kan formidle jeres viden. Alle SIGs vil få en fane på DUNs hjemmeside, hvorfra viden kan formidles. Hjemmesiden giver øvrige DUN-medlemmer adgang til at følge jeres aktiviteter. Som en SIG kan I få hjælp til administrativ og organisatorisk støtte fra DUNs sekretariat samt økonomisk støtte til at afholde møder i jeres SIG.

SIG ansøgning

Du og dine kollegaer kan ansøge om at blive en SIG under DUN på to forskellige måder alt afhængig af jeres behov. I kan enten blive en etableret SIG eller en opkommende SIG.

Etableret SIG

Hvis I allerede arbejder med et særligt universitetspædagogisk felt, kan I blive en etableret SIG.

En etableret SIG kan ansøge DUN om støtte på op til 15.000 kr. årligt til at dække mødeforplejning eller transport i forbindelse med afholdelse af SIG-møder. Derudover vil I få muligheden for at ansøge DUN om hjælp til markedsføring og formidling af jeres viden. Det kan være, hvis I ønsker at afholde fx en temadag, en workshop eller en konference.

Som etableret SIG forpligter I jer til at afholde mindst en temadag, workshop eller konference årligt og/eller oplæg på årets DUN konference.

Opkommende SIG

Hvis I har en interesse og gerne vil arbejde videre inden for et særligt universitetspædagogisk felt, men ikke (endnu) har et behov for at afholde fx konference, temadage eller workshops, kan I blive etableret som en opkommende SIG.

At blive etableret som en opkommende SIG betyder, at I kun kan ansøge om økonomisk støtte fra DUN på max. 5000 kr. pr. år. Denne økonomiske støtte kan søges til transport eller mødeforplejning i forbindelse med afholdelse af SIG-møder. En opkommende SIG etableres for et år ad gangen. Etableres I som en opkommende SIG, kan I anmode DUN om at ændre status til en etableret SIG, inden året er gået, hvis ønsket opstår.

Uafhængigt af om I søger som en etableret SIG eller en opkommende SIG, skal ansøgningen indeholde:

 • Udførlig beskrivelse af det universitetspædagogiske interessefelt
 • En beskrivelse af hensigt og mål med netværket
 • Forslag til, hvordan gruppen vil formidle sit arbejde til kolleger på danske universiteter
 • En beskrivelse af netværkets kontaktperson og øvrige deltagere
 • Tilkendegivelse af, om I ønsker at ansøge som etableret eller opkommende SIG

I kan vælge at benytteLink Arrow denne wordtemplate til ansøgningen.

Ansøgningen sendes til Christina Juul Jensen på Mail cjj@samf.ku.dk. DUNs bestyrelse vil løbende tage stilling til ansøgninger.

Gældende for alle SIGs

SIG’en er forpligtet til at indberette årets aktiviteter til DUNs bestyrelse ved forespørgsel samt mindst en gang om året i forbindelse med DUNs generalforsamling. Derudover skal SIG’erne melde til DUNs digitale nyhedsbrev, når der er aktiviteter i gruppen eller på forespørgsel fra DUN.

 • Du kan kun være medlem af en SIG, hvis du er medlem af DUN. Bliv medlem Link Arrow her


Hvis du vil søge om forplejning, transport mm. til SIG-møder

Send en mail til Mail dun@dun-net.dk med følgende info:

 • Navn på SIG
 • Dato
 • Beskrivelse af mødet
 • Hvad der ønskes tilskud til
 • Ønske om hjælp fra sekretariatet
 • Cirkabeløb, hvis I selv bestiller forplejning og transport
  (efterfølgende skal bilag med bestilling/faktura sendes til Mail sekretariatet)
 • Navne og institutioner på de deltagende (skal bruges til økonomiafdelingen)

Gode råd til SIGs

En SIG kan tage mange former afhængigt af fx formål eller emne. Uafhængigt af størrelsen på jeres SIG kan I overveje, hvor jeres møder kan afholdes bedst, om alle fra gruppen skal deltage, hvad programmet for mødet er, hvad hvert medlem ønsker at bidrage med og lære fra samarbejdet, og om der skal dannes temagrupper i gruppen. Spørg endelig DUN til råds, hvis I har spørgsmål til gruppens arbejdsformer.

Christina Juul Jensen

Kontakt for nærmere information

Christina Juul Jensen
Ansvarlig for SIGs
E-mail: cjj@samf.ku.dk
Tlf.: 3532 4538