SIG: Special Interest Groups

Hvad kræver det at være med i en SIG?

Deler du et universitetspædagogisk interessefelt med tætte kollegaer eller kollegaer fra andre universiteter, eller vil du have mulighed for at skabe kontakt med kollegaer, der ønsker at arbejde videre med et universitetspædagogisk felt, men mangler I en fælles forankring, et vindue ud til verden, hvor I kan formidle jeres viden, kan I ansøge om at blive et netværk under DUN – en SIG. 

Hvordan bliver jeg medlem af en SIG?

Kontakt koordinatoren for den pågældende SIG. Du finder de forskellige SIGs Link Arrow her.

Får vi dækket udgifter til møder i SIGs?

  • Hvis I allerede har interesse for og arbejder med et særligt universitetspædagogisk felt, kan I blive etableret som en fast SIG. En fast SIG kan ansøge DUN om støtte på op til 15.000 kr. årligt til afholdelse af fx møder, rejser og forplejning. Derudover vil I få muligheden for at ansøge DUN om økonomisk tilskud / hjælp til markedsføring af formidling af jeres viden. Det kan være, hvis I ønsker at afholde fx en temadag, en workshop eller en konference.
  • Hvis I har en interesse og gerne vil arbejde videre inden for et særligt universitetspædagogisk felt, men ikke (endnu) har et behov for at afholde fx konference, temadage eller workshops, kan I blive etableret som en kommende SIG. At blive etableret som en kommende SIG betyder, at I ikke kan søge om økonomisk bistand til jeres SIG fra DUN. En kommende SIG etableres for et år af gangen. Etableres I som kommende SIG kan I anmode DUN om at ændre status til en fast SIG, inden året er gået, hvis ønsket opstår.

Kan man få hjælp til sine møder?

Sekretariatet kan være behjælpelige med diverse praktiske ting. Link Arrow Kontakt os venligst

Tilbage til oversigten