2018

DUN-Nyt nr. 104

24. april

 •  Akademisk diversitet på kandidatstudierne
 • Workshop i SIG: Pædagogisk praksis i IT-medieret læring
 • Møde i Førsteårspædagogik
 • Datoændring til UNIEN-arrangement: Når entreprenørskabsundervisning bliver obligatorisk
 • Seminar: Enhancing interdisciplinary teaching and research collaboration: Two tools shared and compared
 • Midler fra Danmarks Frie Forskningsfond
 • Pressemeddelelse fra EVA: Studerende med størst behov deltager mindst i undervisning i studieteknik

DUN-Nyt nr. 103

23. marts

 

 • De studerende kan og vil - hvis de får lov til det!
 • SIG Eksamen: Workshop: Evaluering og læring - om formativ og
  summativ brug af evalueringer og deres konsekvenser for studerendes læring
 • SIG UNIEN: To arrangementer
 • Konference: TAL2018 - Teaching for Active Learning
 • Konference: EADTU
 • Pressemeddelelse: Nye målsætninger for de videregående uddannelser skal geare
  os til fremtiden
 • Udgivelse: Videnskabelse på universitetet
 • Job opportunities in foregin countries!

DUN-Nyt nr. 102
2. marts

 • Er der nogen, der tænker på at kigge efter Humboldt, når eksamen er overstået?
 • HUSK! Tilmelding til DUN Konferencen 2018
 • Udgivelse: Skriv Og Skriv
 • INDsigt seminar: Når studerende går i laboratoriet
 • Konference: The Nordic-Baltic Network for Educational Developers' 10th meeting
 • Paneldiskussion: Study intensity and the new ideal student?
 • Bestyrelsen anbefaler en artikel fra DUT
 • Jobopslag: Postdoctoral Researchers i Columbia

DUN-Nyt nr. 101

9. februar

 • Peer feedback kan hjælpe med at reducere usikkerheden
 • Udgivelse: Student Development Dialogue
 • Udgivelse: Ny udgave af Studiehåndbogen
 • Read the 22nd volume of The International Journal for Academic Development, IJAD
 • EARLI SIG-24 Meeting: Researcher Education and Careers
 • Call for Proposals: ISSOTL18 Conference - Towards a Learning Culture
 • Jobopslag: 5 jobs i Finland

DUN-Nyt nr. 100

25. januar 

 • Vidensbaseret undervisningsudvikling - DUNK 2018 venter forude
 • Bevillingen fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse 
 • SIG-møde: Førsteårspædagogik
 • Temadag: Fremtidens lærebøger på universiteterne
 • Konference: Creating Knowledge
 • Call for Proposals: EAIR 40th Annual Forum, Budapest 2018​
 • Kommentar: Hvordan forventningsafstemmer vi succesfuldt?
 • Jobopslag: Medarbejder til universitetspædagogisk kompetenceudvikling af undervisere