Videnskabelige  og faglige artikler

Videnskabelige og faglige artikler bedømmes efter et sæt af kriterier, som er vedtaget af redaktionen.

Skema med bedømmelseskriterierne for videnskabelige artikler

Skema med bedømmelseskriterierne for faglige artikler

Formidlende artikler
Formidlende artikler vurderes, i modsætning til de faglige og videnskabelige artikler, ud fra et individuelt skøn.