Når der indsendes artikler til Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift bedes forfatteren bekræfte, at følgende punkter er opfyldt. Hvis formkravene ikke er opfyldt, kan redaktionen se sig nødsaget til at afvise artiklen.

 1. Jeg bekræfter, at manuskriptet af hensyn til blindreview-processen er anonymiseret (se Link Arrow vejledning). Dette indebærer, at
  a) forfatteroplysninger ikke fremgår af manuskriptet
  b) referencer til egne publikationer er anonymiseret
  c) omtale af specifikke steder og uddannelser er anonymiseret (fx [universitet] i stedet for Københavns Universitet
  d) at filens metadata er slettet

 2. Artikler i DUT er mellem 5.000 og 7.000 ord lange. Jeg bekræfter, at artiklen ikke er længere end 7.000 ord (litteraturliste tæller ikke med).

 3. Jeg bekræfter, at titlen er maksimalt 100 tegn lang.

 4. Jeg bekræfter, at manuskriptet er forsynet med et abstrakt på maksimalt 150 ord

 5. Jeg bekræfter, at manuskriptet følger DUTs retningslinjer for layout, hvilket indebærer, at:
  a) Manuskriptet er en Wordfil
  b) Fonten er Times New Roman, størrelse 12
  c) Dobbelt linjeafstand, indrykning ved nyt afsnit samt bred højremargen
  d) Overskrifter med fed, underoverskrifter med fed+kursiv, fremhævning med kursiv.
  e) Artiklen har korrekt dansk sprog og tegnsætning. (Artikler på korrekt svensk, norsk og engelsk accepteres også).

 6. Jeg bekræfter, at tabeller, figurer og illustrationer er sat ind i selve artiklen. (Digitale billeder skal være i en opløsning på min. 300 dpi og uploades som supplerende fil i enten tiff-, eps-fil eller komprimeret jpg-fil. Det påhviler artiklens forfatter at undersøge spørgsmål om ophavsret til illustrationer fremstillet af andre og evt. indhente tilladelse til brug.)

 7. Jeg bekræfter, at jeg uploader forfatteroplysninger i en supplerende fil som indeholder følgende:
  a) Kort beskrivelse af forfatternes (navn, stilling, arbejdssted) samt
  b) en kort beskrivelse af forfatternes faglige profil (maksimalt 800 tegn inkl. mellemrum).

 8. Jeg bekræfter, at referencer og litteraturlisten følger

  Link Arrow APA-systemet.

Forfattere er meget velkomne til at kontakte redaktionen, hvis der er spørgsmål, der angår formkrav. 

.      Jeg bekræfter, at manuskriptet af hensyn til blindreview-processen er anonymiseret (se vejledning). Dette indebærer, at
a) forfatteroplysninger ikke fremgår af manuskriptet
b) referencer til egne publikationer er anonymiseret 
c) omtale af specifikke steder og uddannelser er anonymiseret (fx [universitet] i stedet for Københavns Universitet)
d) at filens metadata er slettet