Call for Papers DUT 25

Call for Papers til DUT 25

(For English, please see below)

Tema: Universitetspædagogikum

I 2018 kan Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (DUT) fejre sin udgivelse nummer 25. Derfor inviterer redaktionen alle med interesse for undervisning og universitetspædagogik til at bidrage med artikler til jubilæumsnummeret med temaet 'Universitetspædagogikum'.

Alle bidrag er velkomne, og vi ønsker at sende en ganske særlig invitation til tidligere og nuværende deltagere på universitetspædagogikum-kurser. Mange undervisningseksperimenter fortjener at blive præsenteret for et bredt dansk publikum i form af faglige (og i nogle tilfælde videnskabelige) artikler. Gerne med pædagogikum-vejledere eller pædagogikum-undervisere som medforfattere.

Deadline for indsendelse er den 26. februar 2018.

DUT modtager både faglige og videnskabelige artikler. Alle artikler undergår anonym fagfællebedømmelse, og videnskabelige artikler i DUT kvalificerer til BFI-point. Der kan indsendes artikler på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Med venlig hilsen
Redaktionen for Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift

---------------------------------

Call for Papers DUT 25

Theme: Post-Graduate Teaching Certificate

In 2018, the Journal of Danish University Education (DUT) can celebrate its 25th edition. Therefore, the editors would like to invite everyone, who is interested in education and university teaching, to contribute with articles to the anniversary number under the theme 'Post-Graduate Teaching Certificate’.

All contributions are welcome, and we wish to send a special invitation to former and present participants at the University Education Courses. Many teaching experiments deserve to be presented to a wide Danish audience in the form of academic (and in some cases scientific) articles. Pedagogy Counselors or Pedagogy Teachers are especially welcome to appear as co-authors.  

Deadline for submission is February 26, 2018.

DUT receives both academic and scientific articles. All articles go through a thorough anonymous peer review, and scientific articles in DUT qualify for BFI points. Articles can be submitted in Danish, Norwegian, Swedish and English. 

Yours sincerely, 
Editorial Board of the Journal of Danish University Education