Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift arbejder med tre artikelgenrer: Videnskabelige artikler, faglige artikler og formidlende artikler. Videnskabelige artikler undergår peer review og er BFI-givende. De faglige artikler undergår også peer review (men forfattere gøres opmærksom på, at disse artikler ikke er BFI-givende). Formidlende artikler vurderes alene af redaktionen.

Genrerne, som er beskrevet herunder, skal ikke nødvendigvis opfattes som gensidigt udelukkende kasser. Derfor kan derfor være tilfælde, hvor en artikel vil være i en gråzone mellem genrer. Kontakt redaktionen, hvis du er i tvivl.

Det er vigtigt, at forfatteren i forvejen angiver, hvilken genre artiklen tilhører.  

Videnskabelige artikler

En videnskabelig artikel er en dokumentation af en undersøgelse, som på baggrund af et systematisk undersøgelsesdesign bidrager med ny viden til den universitetspædagogiske forskning, teoretisk og/eller empirisk. For denne type artikler lægger redaktionen særlig vægt på, at forfatteren beskriver den allerede tilgængelige teori og forskning på området, og der lægges ligeledes vægt på, at forfatteren argumenterer for sit bidrag. Bidragets størrelse er dog underordnet. Derudover lægger redaktionen ved videnskabelige artikler vægt på, at forfatteren tydeligt og præcist beskriver det valgte undersøgelsesdesign, ligesom det er et krav, at forfatteren forholder sig kritisk til egne fund og egen metode. Desuden ser redaktionen gerne, at forfatterne, hvis det er muligt, beskriver mulige implikationer for universitetspædagogisk praksis.

Eksempler på, hvad videnskabelige artikler i DUT typisk kan beskrive:

 • Case (teoretisk og metodisk forankret)
 • Empirisk undersøgelse
 • Teoretisk undersøgelse/argumentation
 • En analytisk forskningsoversigt

 

Faglige artikler

En faglig artikel er i bredeste forstand en dokumentation af løsningen på et praktisk problem, der vedrører universitetspædagogisk praksis.  For denne type artikler lægger redaktionen særlig vægt på, at forfatteren detaljeret beskriver konteksten såvel som de tiltag, der er blevet gjort. Redaktionen lægger ydermere vægt på, at tiltaget eller udviklingsprojektet har en originalitet, der gør, at andre kan lade sig inspirere og tage ved lære. Desuden opfordres forfatteren til at forholde sig kritisk til sit eget tiltag og til at beskrive fordele og ulemper. 

Eksempler på, hvad faglige artikler i DUT typisk kan beskrive:

 • Et konkret udviklingsprojekt
 • Udvikling af undervisning, læremidler, projekter
 • Case (i undervisning, eksamen, vejledning m.m.)
 • Resultatformidling fra undersøgelser og projekter

 

Formidlende artikler

DUT bringer gerne mindre indlæg i form af små artikler, essays, klummer o.lign. (1-3 s.) Det kan fx indeholde refleksioner over enkelt-fænomener, begreber, en case med perspektiv, debatindlæg, brugbare pædagogiske erfaringer, alt i kort form, og gerne med henvisninger til eget eller andet relevant materiale.

Eksempler på, hvad andre smågenrer i DUT typisk kan indeholde:

 • Universitetspædagogisk nyheds-, begrebs- eller principformidling
 • Universitetspædagogisk værktøjskasse
 • Universitetspædagogisk debat